ภาวะเศรษฐกิจไทย - An Overview

บริการข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่สมัครเป็นสมาชิก

เงื่อนไขและข้อตกลง

ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับธนบัตรไทย การสังเกตธนบัตรปลอม และการแลกธนบัตรชำรุด

บริการการขออนุญาตดำเนินธุรกิจทางการเงินภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

แผนภูมิข้อมูลเศรษฐกิจที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคและภาคการเงินของไทย

เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากหมวดพลังงาน ตามมาตรการลดราคาน้ำมันเบนซินในประเทศ และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ลดลง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐานลดลงเล็กน้อยจากผลของฐานสูงในปีก่อน ด้านตลาดแรงงานทรงตัวจากเดือนก่อน สำหรับดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลจากทั้งดุลการค้า และดุลบริการ รายได้ และเงินโอน

นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงิน เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน ระบบบาทเนต การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน การกำกับตาม ภาวะเศรษฐกิจไทย พ.

บริการข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเงิน ของ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ไปยังระบบหรือซอฟต์แวร์ของผู้ใช้บริการในรูปแบบการเชื่อมต่อข้อมูลอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถประมวลผลและใช้ประโยชน์ข้อมูลได้อย่างสะดวก คล่องตัว รวดเร็ว และมีความปลอดภัย

บทความที่มีลิงก์ไปภาษาอื่นในส่วนเนื้อหา

วางแผนการเงิน เครื่องมือที่ช่วยเตรียมความพร้อมและนำชีวิตไปสู่ความมั่นคงทางการเงิน

วิธีการสังเกตธนบัตร ธนบัตรชำรุด ธนบัตรหมุนเวียนที่ใช้ในปัจจุบัน นิทรรศการกิจการธนบัตร รู้จักสายออกบัตรธนาคาร ธนบัตรปลอม การขอใช้ภาพธนบัตรในสื่อโฆษณา การใช้ธนบัตรอย่างถูกวิธี ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ดูแลรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย​ระยะสั้นในตลาดเงินให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย

ค้นหากฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ ธปท. ใช้ในการดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ รวมถึงกฎหมายที่ ธปท.

สนับสนุนการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจการเงินไทยและภูมิภาค รวมถึงเสริมสร้างบทบาทของ ธปท. ให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *